fbpx

I den mäktiga Berättarladan intill Rottneros Park framför Västanå Teater en ny teateruppsättning varje sommar.
I år fyller Västanå Teater 50 år och firar med en jubileumsföreställning – En saga om en saga.

Senaste nytt från Västanå Teater!

I år fyller Västanå Teater 50 år. En saga om en saga heter föreställningen som spelas i spektakulära Berättarladans stora salong under sommaren. I augusti invigs nya lokaler för musik och dans vilket innebär ett teaterhus i fyra plan!

En saga om en saga är sommarens specialskrivna föreställning där flera berättelser av Selma Lagerlöf vävs ihop till en färgsprakande kavalkad. Gösta Berlings saga, Nils Holgersson och Kejsarn av Portugallien är några av föreställningarna där scener hämtas ifrån. Författarinnan själv medverkar på scenen och spelas av folkkära skådespelerskan Marika Lindström

Titeln från Selmas vision

Selma Lagerlöf hade ett stort teaterintresse genom hela livet. I En saga om en saga skärskådar vi just vår gemensamma kärlek till berättandet, musiken, dansen och teaterkonsten. I novellen med samma namn beskriver Selma hur hon vid ett besök i Stockholm fick en vision om hur hon skulle skriva Gösta Berlings saga och hur karaktärerna skulle flätas samman. 

”Vi har lånat titeln för att den lika gärna kan syfta på Västanå Teaters femtioåriga saga, som är lika osannolik som berättelsen om fantasins jättebin som Selma i Gösta Berlings saga låter flyga in i bikupor av helt vanlig storlek”, säger Leif Stinnerbom, teaterchef för Västanå Teater.

Som att kliva rakt in i sagans värld

Publiken strömmar till den säregna Berättarladan som kan liknas vid en stor träkatedral och fyller salongens 500 platser kväll efter kväll, år efter år. Många berättar om en omtumlande och känslosam upplevelse; det finns de som dansar, sjunger och till och med gråter av lycka på vägen hem.

”Vi har ett direkt tilltal till publiken och vill att de ska känna sig som en del av föreställningen. Vi erbjuder en helhet där publiken upplever att de kliver in i sagan redan innan de kommit fram till teatern. Med den lokala berättartraditionen från Fryksdalen som grund fogar vi samman skådespeleri, musik och dans till en helhet”, säger Leif Stinnerbom.

Värmlands största lada blir teaterhus i fyra plan

Under 2022 tas två nya plan i bruk i Berättarladan som främst ska användas för dans och musik. Det innebär att den stora ladan nu omvandlas till ett teaterhus i fyra plan. Verkligheten övertrumfar återigen fantasin i sagornas Sunne!

Scenografen Lars Jacob Jakobsson har ritat och byggt om ladan till en teaterscen inspirerad av Shakespeares Elizabethanska scener.

This year Västanå Teater theatre company celebrates its’ 50th anniversary with a performance written especially for it, “En saga om en saga,” where the anniversary is celebrated in a colourful cavalcade. In August their new premises will be opened for music and dance, encompassing a four floor house of theatre.

This summer’s performance, En saga om en saga, which has been especially written, is a performance where several of Selma Lagerlöfs stories are intertwined, featuring Gösta Berling’s Saga, the Wonderful Adventures of Nils and the Emperor of Portugallia, among others. The author herself appears on stage, played by the great popular favourite, actress Marika Lindström.

The title from Selmas’s vision

Selma Lagerlöf had a great interest in theatre throughout her life. In En saga om en saga we examine our common love of story-tellling, music, dance and the art of theatre.

“We have borrowed the title (from the Swedish title of Selma Lagerlöf’s novel the Girl from Marsh Croft and other Stories) because it could just as well refer to the fifty year saga of Västanå Teater, which is as unlikely as the story of the imagined giant bees that Selma, in Gösta Berling’s Saga, allows to fly into regular sized beehives,” says Leif Stinnerbom, theatre manager at Västanå Teater. 

A unique setting

“We address the audience directly and we want them to feel part of the performance. We offer a comprehensive view where the audience will experience stepping into the story even before reaching the theatre. With the local story-telling tradition from the Fryken Valley as a foundation we merge acting, music and dancing into one whole,” says Leif Stinnerbom.

Värmland’s larges barn becomes a four floor house of theatre

In 2022 two new floors will come into use at the story-teller barn Berättarladan. These floors will primarily be used for dance and music. This means that the big barn will now be converted into a four floor house of theatre. Once again, reality outshines imagination in Sunne, the town of stories!

Ett axplock av händelser genom åren

1972 – teatergruppen Sprattelgubbarna bildas

1983 – Sprattelgubbarna byter namn till Västanå Teater

1990 – Leif Stinnerbom blir konstnärlig ledare för teatern

1994 – Regeringens barn- och ungdomsteaterpris tilldelas Västanå Teater

1998 – tältturné med Nils Holgersson i hela Sverige. 50 000 människor såg den

1999 – Västanå Teater flyttar in i Berättarladan i Rottneros

2009 – Västanå Teater blir länsteater

2010 – Kostymutställningen invigs. Inger Stinnerboms vackra scenkostymer  

2015 –teatergrupper för barn och unga startar under namnet Unga Västanå

2016 – Västanå Folk Festival arrangeras första gången – konserter, workshops, dans

2019 – den vinterbonade scenen Loftet invigs med julkonserten Västanå Jul

2022 – två nya plan för dans och musik invigs vilket innebär ett teaterhus i fyra plan

Berättarladan rymmer 500 åskådare och besöks varje år av c:a 25 000 – 30 000 personer. Utöver föreställningarna är Berättarladan något att upptäcka i sig.

Sedan 2010 finns i Berättarladans södra del en utställning som visar ett hundratal av Inger Hallström Stinnerboms kostymer, tillsammans med Torbjörn Alströms masker och Lars Jacob Jakobssons rekvisita och dekorelement.

I Berättarladan finns också ett café som har öppet i anslutning till föreställningarna.

Följ oss