fbpx

”Jag skulle aldrig blivit författare om jag inte vuxit upp på Mårbacka med dess åldriga sedvänjor, dess rikedom på sägner, dess milda vänliga människor.” Selma Lagerlöf

Kom och inspireras på Selma Lagerlöfs älskade Mårbacka. Gå en guidad rundvandringen i huset, strosa i den prunkande trädgården, njut av hembakat under trädkronorna. 

Selma Lagerlöf var den första kvinnan i Sverige att 1909 få Nobelpriset i litteratur.
Mårbacka är ett besöksmål för hela familjen.
Selmas skrivbord står intakt på Mårbacka.

Selma Lagerlöf
Selma bestämde sig redan som barn för att hon ville bli författare och skriva romaner. Hon fängslades av sagorna som hennes farmor berättade för henne. Vid 23 års ålder lämnade hon Östra Ämtervik för att utbilda sig till lärarinna vid Högre Lärarinneseminariet i Stockholm. Efter utbildningen fick hon tjänst vid Elementarskolan för flickor i Landskrona. Samtidigt som hon arbetade skrev hon på sin första roman Gösta Berlings saga som publicerades 1891 då hon var 33 år, nu fick hon möjlighet att ta tjänstledigt för att ägna sig helhjärtat åt författandet. Hennes nästa stora bok var Jerusalem som även fick ett internationellt genombrott.

Hon skrev historier om spöken och sann kärlek, undersköna damer och äventyrslystna kavaljerer. Hennes berättelser fängslar läsaren nu som då och flera av hennes berättelser har återskapats i text och dramatiseringar många gånger om. 

Några av hennes mest kända verk är förutom Gösta Berlings saga 1891 och Jerusalem 1901-1902 är Herr Arnes penningar 1904, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 1906/1907, Kejsarn av Portugallien 1914 och Löwensköldska trilogin 1925-1928.

Mångsidig
Selma var en kreativ entreprenör som drev jordbruk med stora åkrar och skogsmark, hade kor, hästar, grisar, gäss, höns och kalkoner på gården. Hon anlade en stor äppelodling, köksträdgård och kryddträdgård och sålde varor i gårdens affär och på torget i Sunne. Hon drev Aktiebolaget Mårbacka Havremjöl och sålde värmländsk skrädmjöl till både Stockholm och USA. 

Hon var också politiskt engagerad, hela hennes liv fanns kampen för kvinnans rätt i samhället och politiska rösträtt som en ständig följeslagare och hon tog alla tillfällen som gavs att lyfta fram sina ståndpunkter.

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
För barnen är kanske denna bok den mest kända, den var från början tänkt som en lärobok i geografi, zoologi och historia och gavs ut i två delar 1906 och 1907. Boken har rönt enorma framgångar och överatts till inte mindre än 60 språk.

Älskade Mårbacka
Gården och hembygden kom att betyda mycket i hennes berättande, som den tolv man starka björnen på Gurlitta klätt (Tossebergsklätten) i Gösta Berlings saga, eller den värmländske torparen Jan i Skrolycka i Kejsarn av Portugallien.

Efter faderns död 1885 förlorar de gården och måste flytta men Selma lovar att hon någon gång ska köpa tillbaka den. Det gör hon 1907, först som sommarbostad men senare flyttar hon dit och 1909 köper hon till jord-, skog och ekonomibyggnader som tillhört gården. 1921-1923 byggs mangårdsbyggnaden om till det utseende den har idag.

I sitt testamente skriver Selma att Mårbacka ska bevaras som en minnes- och släktgård och visas för allmänheten så som den var vid hennes bortgång.

Selma Lagerlöf
This is where Selma Lagerlöf was born on November 20th 1858, the Selma who became one of Sweden’s most prominent authors. She was also a teacher, a business owner, a politician, a farmer and the first woman to be elected as a member of the The Swedish Academy in 1914. Visit beautiful Mårbacka to be inspired and to get to know Selma Lagerlöf as a person during a guided tour of the manor house.

Selma knew as a child that she wanted to become an author and write novels. She was captivated by the fairy-tales her grandmother told her. At the age of 23 she left Östra Ämtervik to get an education. She studied to become a teacher at the Royal Advanced Female Teachers’ Seminary in Stockholm. After completing her studies in 1885, she got a position as the all-girls’ Elementary School in Landskrona where she would work for ten years. Along her work as a teacher she wrote her first novel Gösta Berling’s Saga which was published in 1891 when she was 33 years old. This enabled her to take leave from teaching to pursue her love for writing whole-heartedly. Her next major book was Jerusalem which also became her international break-through. 

She wrote stories about ghosts and true love, magnificent ladies and adventure-loving gentlemen. Her stories captivates the reader today as much as in her own time and several of her stories have been reinterpreted in writing and dramatisations many times around. Some of her best known work, besides Gösta Berling’s Saga from 1891 and Jerusalem from 1901-1902 are Herr Arne’s Hoard 1904, The Wonderful Adventures of Nils 1906/07, The Emperor of Portugallia 1914 and The Ring of the Löwenskölds trilogy 1925-1928. 

Mårbacka
The manor house and native area would have great significance in her writing, two examples being the bear with the strength of twelve men at G urlitta klätt (Tossebergsklätten) in Gösta Berling’s Saga and Jan from Skrolycka, the crofter from Värmland in The Emperor of Portugallia.  

 

After her father’s death in 1885 the family lost the estate and had to move, but Selma made herself a promise that she would buy it back one day. She did so in 1907, first as a summer residence, but later she moved here permanently and in 1909 she bought the farm, forestry and farm buildings that belonged to the estate. Between the years 1921 to 1923 the manor house was rebuilt and received the look it has today. In her will Selma stated that Mårbacka should be preserved as a memorial and family estate and should to be shown to the public the way it was at the time of her passing. 

Versatile
Selma was a creative entrepreneur who ran a farm with large croplands and woodlands. She had cattle, horses, pigs, geese, chickens and turkeys at the farm. She created a large apple orchard, kitchen garden, herb garden and sold produce at the farm shop and in the Sunne square. She ran the limited company Aktiebolaget Mårbacka Havremjöl (Mårbacka Oat Flour Ltd) and sold “skrädmjöl,” roasted oatmeal from Värmland to Stockholm as well as the United States of America. 

She was also politically involved. The fight for women’s rights in society and women’s right to vote accompanied her through life and she took any opportunity to express her standpoints on these issues. 

The Wonderful Adventures of Nils Holgersson
To children this may be the best known book, as it was initially intended as a schoolbook for geography, zoology, and history and was published in two parts in 1906 and 1907. The book was a huge success and has been translated into no more than 60 languages. 

Back-Kajsas Väg
Selma had a nursemaid called Back-Kajsa who grew up poor at the cottage “Backarna” (The Hills) above Mårbacka. Follow in Back-Kajsa’s footsteps by hiking the approximately 3 kilometre long path which will take you past the cottage. The path is steep in some parts and requires good shoes. The highest point of the path is Norra Åsberget mountain, 210 metres above sea level. At Mårbacka’s café you can buy a picnic basket containing “Swedish fika” such as coffee and cakes to enjoy at the top while watching the breathtaking view. 

Kontakt

Öppettider:

Öppet dagligen mellan 12 juni – 29 augusti kl. 11-16.30.

Välkommen att gå en guidad tur och besöka utställningen Körkarlen i ladugården.

Missa inte vår mysiga butik och trevliga café med hembakat eller bara promenera i vår trädgård.

Selma Lagerlöf hemma på Mårbacka 1933. Foto: TT