fbpx
Rottneros park är unik med sina sköna naturparker och nyskapande trädgårdsformgivning i en spännande kombination. Det är en plats full av skrönor och historier, drömmar och visioner.  Som utflyktsmål är det en perfekt dag för hela familjen med de stora ytorna och flera lekparker.Rottneros herrgård är kavaljerernas Ekeby i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga.

Rottneros Park – Sagans Ekeby i Gösta Berlings saga.

Herrgården på Rottneros Park.
Här finns ett hundratal skulpturer.
Massor av kul lek för barnen.

Historien om Rottneros park börjar med att dåvarande bruksdisponenten och ägaren Svante Påhlson i mitten av 1950-talet ville utforma Rottneros så att det matchade sagans Ekeby. Då pratar vi förstås om Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf.

Parken ligger lättillgänglig söder om Sunne på den västra sidan om sjön Fryken. Svante Påhlson var noga med att bjuda in det omgivande naturlandskapet i parkupplevelsen. Han ville skapa samverkan mellan arkitektur, park, skulptur och natur. Vyer och siktlinjer över sjön och de mörka skogssluttningarna är därför en del av upplevelsen.

För hela familjen
Här kan du ta en tur på piratflotten, köra trampbil, hoppa studskudde, klättra i klätterställningar plus en massa andra roliga upptåg.

Glass och fika
I Rottneros parks café finns förutom gott fikabröd även goda smörgåsar och pajer. Från örtagården hämtas kryddörter för smaken samt blad och blommor för dekoration. Sittplatser finns både ute och inne. Vid entrén finns också en liten butik.

Unik skulpturpark
I parken finns ett hundratal skulpturer och reliefer. De flesta av dem är från slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Mitt i den cirkelformade gräsytan står statyfontänen med fyra kvinnofigurer ur Carl Milles Orfeusgruppen. Originalet finns framför konserthuset vid Hötorget i Stockholm och består av nio figurer, både manliga och kvinnliga.

Väster om det som kallas Kungens trädgård är platsen för Gustav Vigelands skulptur Skremt – ett av konstnärens första försök med granit som material. Vigelandsplatsen har en avskild placering i det sydvästra hörnet av parken.

I övrigt finns bl.a verk av Carl Eldh, Christian Eriksson, Eric Grate, Gunnar Nilsson, Per Hasselberg, Tore Strindberg, Orfeusgruppen samt en Engelbrektstudie av Carl Milles. En kvinna finns representerad i skulptursamlingen – Astri Bergman-Taube.

Bland nordiska skulptörer finns Jussi Mäntynen, Henric Westlund, Henny Kortenoeven, Helena Gullström, Laura Gunnarsson, Kai Nielsen, Arne Durban och Asmundur Sveinsson representerade.

Rottneros Park is a unique sculpture park with an exciting combination of formal park areas and natural parkland. It is a place full of tales and stories, dreams and visions. It´s a place to return to for relaxation and new discoveries. There are many pleasant paths to stroll on and an amazing floral splendour.

The story of Rottneros Park began in the 1950s when the then owner and managing director of the paper mill Svante Påhlson had a vision to design Rottneros manor house to match Ekeby manor house of Selma Lagerlöf’s Gösta Berling’s Saga.  

Rottneros Park is located within easy access, south of Sunne, on the western side of Lake Fryken. Svante Påhlson took great care in including the surrounding natural landscape to the experience of the park. He wanted to create a connection between architecture, parkland, sculptures and nature. Views and lines of sight over the lake and the dark forest hillsides are therefore a part of the experience. 

In the middle of a grass-covered, circular space is a statue of four female figures from Carl Milles’  ‘The Orpheus Group.’ The original can be found in front of the concert hall Konserthuset in Hötorget square in Stockholm and consists of nine figures, both male and female.

 

At the Rottneros Park café you can find delicious buns and cakes as well as tasty sandwiches and pies. Herbs are picked from the herb garden to add flavour, leaves and flowers are used for decoration. Seating is available inside as well as outside.

Sculptures
To the west of what is known as the King’s Garden is the location of Gustav Vigeland’s sculpture ‘Skremt’ – one of the artist’s first attempts at using granite. The Vigeland piece is located in a secluded spot in the southwest corner of the park.

There are about a hundred sculptures and reliefs at the park. Most of them are from the end of the 19th century up until the middle of the 20th century. These include twelve pieces by Carl Eldh, seven by Christian Eriksson, six by Erik Grate, five by Gunnar Nilsson, five by Per Hasselberg, four by Tore Strindberg, four sculptures by the Orpheus Group as well as an Engelbrekt Study by Carl Milles. Only one woman is represented in the collection of sculptures, Astri Bergman Taube, who made the bust of Selma Lagerlöf which can be found in the Carl Eldh parterre. Sculptors from the other Nordic countries include Gustav Vigeland, Jussi Mäntynen, Kai Nielsen, Arne Durban and Asmundur Sveinsson.