fbpx

Hembygdsgårdar

I Sunne finns flera hembygds-och bygdegårdar, alla med unika historier att berätta.
Här händer också mycket i nutid som marknader, bygdedagar, kolbullekvällar, bilutställningar och mycket mer!

Veteranfordonsdag på Sunne hembygdsgård 2021.

Sunne hembygdsgård – Askersbygården 

En gammal mysig gård med stor tomt och skog med elljusspår inpå knuten. Hembygdsgården ligger på Åmberg, med utsikt över Sunne centrum. Här ordnas Valborg- och Midsommarfirande, nävgrötskvällar, veteranfordonsdag och julmarknad. På gården finns flera byggnader och muséer som visas efter överenskommelse, bland annat lanthandel, skolmuseum och smedja. 

Här drivs Glasscafé och Bed and Breakfast.

Sunne folk museum – Askersbygården

An old cozy yard with a large plot and forest with electric light trails just around the corner. Hembygdsgården is located on Åmberg, with a view of Sunne center. Valborg and Midsummer celebrations, puff pastry evenings, veteran vehicle day and Christmas market are arranged here. On the farm there are several buildings and museums that are shown by appointment, including a country store, school museum and smithy.

Glasscafé and Bed and Breakfast are run here.

Humsjöstugan från 1700-talet.

Gräsmarks hembygdsgård – en resa tillbaka i tiden 

Här påminns man om våra finska stamfäder som invandrade till Värmland och bodde här i Finnskogarna. Här finns tiotalet gamla byggnader från trakten, som alla innehåller en stor mängd bruksföremål; visthus, bod, finsk rökstuga (pörte), torkria, skvaltkvarn, mangårdsbyggnader, stall med lider, vagnsskjul, loge och finnbastu. 

Under året arrangeras massor av aktiviteter; Midsommarfirande – i år med boksläpp av nya boken om Gräsmark. Danser, dragspelsstämma, höstkalas med kålsoppa och nävgröt med mera. 

Gräsmarks folk museum 

Here we are reminded of our Finnish ancestors who immigrated to Värmland and lived here in the Finn forests. There are about ten old buildings from the area, all of which contain a large number of utensils; barn, shed, Finnish smokehouse (pörte), drying shed, gourd mill, manor buildings, stables with sufferers, caravan shed, lodge and finn sauna.

During the year, lots of activities are arranged; Midsummer celebration – this year with the book release of the new book about Gräsmark. Dances, accordion part, autumn party with cabbage soup and porridge and more.

Scen ur Spökskrivaren, teater med Emterviksaktörerna 2021.

Östra Emterviks hembygdsförening Ås Brunn

Cirka tre kilometer söder om Mårbacka ligger Ås Brunn. Här var Selma Lagerlöfs far, löjtnant Erik Gustaf Lagerlöf med och startade brunnsrörelsen år 1855. Hembygdsföreningen startades 1948. 

Här finns friluftsscen och dansloge, Östra Emterviks Sparbanks museum och ett bildarkiv. Under året arrangeras bl.a. Midsommarfirande, veteranfordonsdag, målarkurs och loppis. I början av augusti firas Lagerlöfsfesten bl.a. med teatergruppen Emterviksamatörerna som gör egna tolkningar ur Selma Lagerlöfs böcker. 

Östra Emterviks folk museum – Ås Brunn

About three kilometers south of Mårbacka is Ås Brunn. Selma Lagerlöf’s father, Lieutenant Erik Gustaf Lagerlöf, was here and started the well movement in 1855. The Hembygdsföreningen was started in 1948.

Here you will find an outdoor stage and dance lodge, Östra Emterviks Sparbank’s museum and a picture archive. During the year, e.g. Midsummer celebration, veteran vehicle day, painting course and flea market. At the beginning of August, the Lagerlöfsfest is celebrated, among other things. with the theater group Emterviksamatörerna who make their own interpretations from Selma Lagerlöf’s books.

Lysviks local community association – Berga gård

Hembygdsgården ligger vackert på en höjd med en storslagen utsikt över Fryken. Sockenstugan byggdes i början av 1800-talet och användes även som skola och låg strax söder om kyrkan. 1981 flyttades huset till Berga Gård. Byggnaden innehåller förutom storstuga, kök och två små rum även ett hembygdsmuseum på vinden. 
Under Kulturveckan firas en augustionsdagkväll med Berättarafton då inbjudna gäster underhåller.

Vandrarhem
Herrgården innehåller 12 rum med 40 bäddar, välutrustat kök med konvektionsugn, rymlig matsal, trevligt sällskapsrum med TV. Annex med 11 bäddar uppdelade på 4 rum, två kök och modern tvättstuga. Lämplig för ungdomar då rummen är utrustade med våningssängar , men även konferens och bröllopsgård . 

Lysviks folk museum – Berga gård

Hembygdsgården is beautifully situated on a hill with a magnificent view of Fryken. The parish cottage was built in the early 19th century and was also used as a school and was located just south of the church. In 1981, the house was moved to Berga Gård. In addition to the large cottage, kitchen and two small rooms, the building also contains a local history museum in the attic.
During Culture Week, an auction day evening is celebrated with Storytelling Evening when invited guests entertain.

Hostel
The mansion contains 12 rooms with 40 beds, well-equipped kitchen with convection oven, spacious dining room, nice living room with TV. Annex with 11 beds divided into 4 rooms, two kitchens and modern laundry room. Suitable for young people as the rooms are equipped with bunk beds, but also conference and wedding courtyard.

Västra Ämterviks folk museum – Folkesgården

På hembygdsgården i Västra Ämtervik står dörren till huvudbyggnaden nästan alltid öppen, här pågår alltid utställningar och aktiviteter, i torpet säljs sommartid lokalt producerat hantverk. Förutom mangårdsbyggnaden finns även torkria, härbre, säterstuga, stolpbod och soldattorp i typisk stil för bygden fyllda med bruksföremål och möbler.

Händer i sommar
Bygdedag 31 juli. Dessutom kommer gården att hållas öppen lördagar, söndagar och måndagar från 2 juli till och med 14 augusti.

Västra Ämterviks hembygdsgård – Folkesgården

At the homestead in Västra Ämtervik, the door to the main building is almost always open, exhibitions and activities are always going on here, in the croft locally produced handicrafts are sold in the summer. In addition to the manor house, there is also a drying shed, shelter, manor house, post shed and soldier’s croft in a typical style for the area filled with utensils and furniture.

Happens this summer
Construction day 31 July. In addition, the yard will be open Saturdays, Sundays and Mondays from July 2 through August 14.

Läs mer om hembygdsgårdarna